โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

เกี่ยวกับโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนเตรียมอนุบาล โดยมีอายุตั้งแต่ 1 ขวบ 8 เดือน จนถึง 6 ขวบ มีสถานที่ตั้งในหลายทำเลด้วยกัน เริ่มตั้งแต่สุขสวัสดิ์ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ พระราม 2 บางขุนเทียน บางคอแหลม บางปะกอก และบองบอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็ก เสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างสมวัย ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษา และยังสามารถนำทักษะต่างๆ ที่ได้จากโรงเรียนไปปฏิบัติที่บ้านได้ถูกต้อง

ความปลอดภัย” เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญ ภายในบริเวณโรงเรียนมีรั้วปิดกัน เพื่อไม่ให้นักเรียน ตลอดจนบุคคลภายนอกเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีบุคลากรของทางโรงเรียนตรวจเช็คตลอดเวลา อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมอาหาร นม และผลไม้ ที่สะอาด ถูกสุขอนามัย โดยมีความตั้งใจที่จะเด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

คณะครูผู้สอนของเราเปี่ยมไปด้วยความรู้ และความสามารถ เน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

นโยบายด้านการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล เราใส่ใจทั้งตัวผู้เรียน และหลักสูตรที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ด้านการเรียนการสอน ทางโรงเรียนกำหนดให้มีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะ ในด้านต่างๆ คือ การฟัง คิด อ่าน เขียน และพูด ซึ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีคณะครูที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอนเด็กๆ และพี่เลี้ยงที่คอยดูแล ช่วยเหลือ เอาใจใส่

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมทักษะในด้านอื่นๆ อีก อาทิ ศิลปะ ดนตรี เล่านิทาน และเกมการศึกษาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาด้านการสังเกต การจดจำ และการฝึกคิดอย่างเป็นระบ

ด้านโภชนาการ เด็กๆ เป็นวัยที่ควรจะได้รับอาหารหลัก 5 หมู่ให้ครบในทุกๆ วัน ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดเตรียมอาหาร นม ผลไม้ และน้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ

ด้านกิจกรรมอื่นๆ

 • งานกีฬากลุ่ม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน เด็กๆ จะได้แสดงความสามารถ ส่งเสริมการกล้าแสดงออก เสริมสร้างให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
 • การปลูกต้นไม้ เพื่อให้เด็กๆ ได้สัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติ เสริมทักษะด้านการสังเกต และการจดจำ
 • ทัศนศึกษา เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ได้ความรู้เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่บ้าน และโรงเรียน เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กๆ
 • กิจกรรมวิชาการ เป็นการให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถและได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน
 • อื่นๆ อาทิ งานไหว้ครู งานวันพ่อ วันแม่ แห่เทียนพรรษา รวมไปถึงวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ เป็นต้น

ระบบความปลอดภัย

ในห้องเรียน

บรรยากาศภายในห้องเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่
บรรยากาศภายในห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล
มั่นใจได้ในความสะอาด และความปลอดภัยภายในห้องเรียน
มีการเรียนการสอนที่ฝึกฝน และพัฒนาทักษะในด้านการฟัง คิด อ่าน เขียน และพูด ให้กับเด็ก ๆ มีการถาม-ตอบ เพื่อให้เด็กได้ฝึกคิดและโต้ตอบกับครูผู้สอน
ฝึกฝนให้เด็กๆ ได้กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิด การสังเกต และการจดจำ
มีกิจกรรมกลุ่ม เช่น การเล่านิทาน การอ่านหนังสือกับเพื่อนๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และฝึกให้เด็กๆ ได้มีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ ได้อย่างเหมาะสม
บริเวณอ่างล้างหน้า ล้างมือ และที่แปรงฟัน สะอาด และปลอดภัย

นอกห้องเรียน

กิจกรรมงานกีฬากลุ่มของโรงเรียนรังสิมา ย่านสุขสวัสดิ์
สนามเด็กเล่นภายในโรงเรียน ซึ่งมีคุณครูและพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่
บรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นระดับประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

ที่อยู่ 7/1 หมู่ 12 ถนนสุขสวัสดิ์3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม 10140
โทร 0-2468-4922, 0-2460-0811
E-mail rangsima.1705@gmail.com
WEB https://www.rangsima.ac.th/

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

 1. โรงเรียนวัดข่อยใต้

 2. โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์

 3. โรงเรียนปะตงวิทยา

 4. โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

 5. โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล

 6. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

 7. โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล)

 8. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

 9. โรงเรียนวัดมหาวงษ์

 1. สำหรับคนในแวดวงการศึกษาคงรู้จักงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA จัดโดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมีครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกียวข้องกว่า 200,000 คน ด้วยจุดร่วมเดียวกัน คือ “เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้คนสามารถเตรียมตัวพร้อมรับกับความท้าทายต่างๆ แห่งอนาคต” ทาง EDUCA ได้พัฒนาการทำงาน แนวคิด และต่อยอดมาสู่การเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ รวมถึงทิศทางด้านการศึกษาให้กับครูไทยภายในเว็บเดียว คือ www.educathai.com ซึ่งมี 5 แกนเนื้อหาเด่นๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกหยิกยกมาใช้ในการสื่อสาร ไปยัง “ครู” ได้แก่ EDUCA Knowledge อัดแน่นด้วยคอนเทนต์หลากหลายประเด็นให้ได้ติดตาม ตั้งแต่เรื่องราวเล็กๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวจนไปถึงหัวข้อที่พูดถึงกันในระดับประเทศและระดับโลก มีเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มเด็ก ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอน เทคนิคการเรียนรู้ การวางแผนการสอน การประเมินผล นโยบายการศึกษา เป็นต้น โดยได้หยิบยกเรื่องราวทั่วไปและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานำเสนอได้อย่างรวดเร็ว อย่างการถอดโมเดลการสอนของประเทศต่างๆ ในช่วงเวลาการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือนำเรื่องที่เป็นเทรนด์ขณะนั้นมาวิเคราะห์ เช่นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือจิตวิทยาในเด็ก เรียกได้ว่าไม่เพียงแต่อัปเดตความรู้ด้านวิชาการ แต่ยังทำให้เห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงถึงมิติต่างๆ ของสังคมอีกด้วย Teachers as Leaners รายการด้านการศึกษาในรูปแบบวิดีโอที่เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ถ่ายทอดศาสตร์การสอนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีในสถาบันทางครุศึกษากับความรู้ทางการปฏิบัติในห้องเรียน จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการศึกษา ครูผู้เชี่ยวชาญการสอน และนิสิตฝึกสอน ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เข้มแข็ง เนื้อหารายการแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ รายการสากลซึ่งนำเสนอรูปแบบการสอนที่ดีจากครูในต่างประเทศ แล้วอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จะร่วมกันขยายความและต่อยอดไปถึงการนำไปประยุกต์กับบริบทของประเทศไทย และอีกส่วนเป็นรายการไทยที่บอกเล่าถึงทฤษฎีการศึกษา และตัวอย่างของการปฏิบัติการสอนและการบริหารที่ดีจากโรงเรียนต่างๆ EDUCA x eng24 สื่อวิดีโอการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก “โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์” ของสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สร้างสรรค์รายการ โดยเป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์รายการโทรทัศน์ ที่มาร่วมมือกัน เพื่อทำให้ eng24 เป็นสื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับครูและนักเรียนไทย รายการของ eng24 ประกอบด้วย eng hour สอน phonics สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 และมี eng for daily life ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันที่นำเสนอผ่านเหตุการณ์สนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการจดจำบทสนทนาได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมี eng for occupations ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ซึ่งจะได้เรียนรู้จากมืออาชีพ โดยเน้นคำศัพท์ ประโยค และวัฒนธรรมที่เกิดในชีวิตจริง เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพในอนาคตได้ EDUCA Podcast พอดแคสต์ที่มาในแนวคิด “Cafe Podcast คุยกันภาษา Cool ครู” กับการนำข่าวสารและเรื่องราวในแวดวงการศึกษาของไทยและต่างประเทศมาย่อยให้ฟังกันง่ายๆ ในเวลาไม่เกิน 5 นาที อาจดูว่าเป็นเวลาที่สั้น แต่เชื่อว่าเมื่อได้ฟังแล้วจะสามารถเปิดโลกการเรียนรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้อย่างแน่นอน เพราะ EDUCA มองเรื่องความสดใหม่ของประเด็นเป็นสำคัญ และต้องเป็นเรื่องที่ครูสามารถนำ Key Takeaway จากเรื่องราวที่ฟังไปคิดและต่อยอดกับการทำงานของตัวเองได้ เพื่อนำไปสู่การปรับตัว และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถรับฟังได้ผ่านทาง https://educathai.podbean.com EDUCA Zoom แพลตฟอร์มการสื่อสารด้านการศึกษาที่เจาะลึกประเด็นน่าสนใจและเรื่องที่ต้องขยาย กับการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ในเชิงลึกของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติที่ต่างออกไป ซึ่งครูและผู้สนใจสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างการ Live ได้ทันที จึงเหมือนได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวเลย นอกจากนั้น เพื่อรับกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 EDUCA ได้ขยับมาทำ Online Workshop ผ่าน Zoom อีกทางหนึ่ง ทั้งหมดเป็นเนื้อหาด้านการศึกษาบนแพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของ EDUCA แพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ไม่หยุดนิ่งในการหาสิ่งใหม่ๆ มาเสิร์ฟครูไทย ซึ่งหลังจากนี้จะมีกิจกรรมการสื่อสารด้านการศึกษาอื่นๆ ตามมาอีกแน่นอน!

  การปรับตัวรับสถานการณ์ใหม่ในยุคโควิด-19 เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง…

  2020.06.09

 2. EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout

  EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout!

  2020.04.21

 3. บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็กมัธยม ขนทัพกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตจริงช่วยเสริมความมั่นใจก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

  บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็ก…

  2020.03.20

 4. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดงาน Open House

  2019.04.29