บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็กมัธยม ขนทัพกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตจริงช่วยเสริมความมั่นใจก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็กมัธยม ขนทัพกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตจริงช่วยเสริมความมั่นใจก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

ถ้าถามเด็กรุ่นใหม่ถึงปัจจัยแรกในการเลือกเรียนคอร์สภาษาอังกฤษคือเรื่องใด? เชื่อว่าคำตอบยืนหนึ่งคือเรื่องของคุณภาพหลักสูตร และคำตอบถัดมาคงเป็นเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถตอบโจทย์ความเป็นตัวตนหรือไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ของตัวเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งตอนนี้จะให้มาเรียนด้านวิชาการอย่างเดียวคงไม่ได้แล้ว แต่ต้องเป็นการเรียนที่สนุกสนาน และมีกิจกรรมจำลองสถานการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษจากชีวิตจริงให้ได้ฝึกฝนกัน

ด้วยประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมากว่า 80 ปี ทำให้เบอร์ 1 ของสถาบันการสอนภาษาอังกฤษอย่าง บริติช เคานซิล เข้าใจถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดี และรู้ใจว่าการเรียนรู้แบบไหนที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กรุ่นใหม่ได้มากที่สุด! โดยบริติช เคานซิลได้เปิดคอร์ส Secondary Plus สำหรับเด็กชั้นมัธยมศึกษา หรืออายุ 12 – 17 ปี ซึ่งได้ยกขบวนการสอนที่พร้อมด้วยกิจกรรมหลากหลายมาไว้ในคอร์สนี้

คอร์ส Secondary Plus ถูกออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาโดยเฉพาะ สอนโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนกว่า 2,000 ชั่วโมง และได้รับประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (หรือเทียบเท่า) ด้วยแนวการสอนที่รองรับวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน อีกทั้งเน้นการเรียนแบบปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาความมั่นใจของผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โดยสิ่งที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้คือประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน เช่น วิถีการดำเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน อาหารประจำถิ่น เป็นต้น ซึ่งถูกสอดแทรกผ่านกิจกรรมการฝึกพูดและเขียนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ทั้งการนำเสนอเรื่องราวหน้าชั้นเรียน การโต้วาที การสัมภาษณ์ รวมถึงการพูดคุยและอภิปรายในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนั้น ทำให้น้อง ๆ ได้พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษและรู้เรื่องราวของสังคมโลกไปพร้อมกัน

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะชีวิตที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้าข้อมูลและจุดประกายความคิดในมุมมองใหม่ ๆ โดยน้อง ๆ จะได้ทำความรู้จักและฝึกวางแผนแคมเปญด้านการตลาด การออกแบบวิดีโอเกม ฝึกการเขียนนิยาย ตลอดจนการออกแบบโครงการเพื่อสังคม เช่น โครงการการเล่นกีฬาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้คน หรือนำเสนอวิธีแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนอาหารที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ

ความโดดเด่นของคอร์ส Secondary Plus คือ ครูผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงน้อง ๆ จะได้ประเมินทักษะต่างๆตัวเองหลังทำโปรเจ็กท์จบ ซึ่งจะทำให้รู้จุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียน และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้สอนของบริติช เคานซิลได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ

สำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่เป็นมิตร เหมาะสมต่อกระบวนการเรียนรู้ และคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้อง ๆ ให้ได้มากที่สุด

ทั้งนั้น จากกิจกรรมที่บริติช เคานซิลได้ออกแบบไว้ นอกจากจะอัปเกรดทักษะภาษาอังกฤษของน้อง ๆ ให้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้ว ยังส่งเสริมทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ ผ่านการฝึกทำงานเป็นกลุ่มกับเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งจะได้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา รวมถึงทักษะความเป็นผู้นำที่สามารถนำเสนอความคิดของตัวเอง และสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะสำคัญที่น้อง ๆ ต้องมีสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันและในมหาวิทยาลัย

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการฝึกปรือภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากขึ้น บริติช เคานซิลมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วย Secondary Club โดยสร้างบรรยากาศให้น้อง ๆ ได้สนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษและร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ขณะเดียวกัน จะสนับสนุนให้น้อง ๆ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ทั้งการแข่งขันการอ่านและการพูด และการประกวดศิลปะ ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการเติมเต็มประสบการณ์และการนำเสนอผลงานในระดับสากล

ความพิเศษมาก ๆ ของคอร์สนี้คือมีกิจกรรมออนไลน์นอกเวลาเรียนที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ของน้อง ๆ ให้สามารถฝึกภาษาอังกฤษได้จากทุกที่ทุกเวลา ด้วยกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เชื่อมโยงกับหัวข้อที่เรียนในชั้นเรียน ทำให้น้อง ๆ ได้ทบทวนบทเรียนและฝึกคิดวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันไปด้วยกัน ซึ่งจะผลักดันศักยภาพของน้อง ๆ ได้ในหลายมิติ

ลงรายละเอียดมาถึงขนาดนี้แล้ว เชื่อว่าหลายคนคงเห็นภาพแล้วว่าคอร์ส Secondary Plus นั้นแตกต่างจาก คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความมั่นใจของผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงอย่างได้ผล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้างและเดินหน้าสู่อาชีพที่ต้องการ หากน้อง ๆ สนใจสมัครเรียน หรืออยากรู้เรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.britishcouncil.or.th/english/children/secondary

Related posts

 1. สำหรับคนในแวดวงการศึกษาคงรู้จักงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA จัดโดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมีครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกียวข้องกว่า 200,000 คน ด้วยจุดร่วมเดียวกัน คือ “เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้คนสามารถเตรียมตัวพร้อมรับกับความท้าทายต่างๆ แห่งอนาคต” ทาง EDUCA ได้พัฒนาการทำงาน แนวคิด และต่อยอดมาสู่การเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ รวมถึงทิศทางด้านการศึกษาให้กับครูไทยภายในเว็บเดียว คือ www.educathai.com ซึ่งมี 5 แกนเนื้อหาเด่นๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกหยิกยกมาใช้ในการสื่อสาร ไปยัง “ครู” ได้แก่ EDUCA Knowledge อัดแน่นด้วยคอนเทนต์หลากหลายประเด็นให้ได้ติดตาม ตั้งแต่เรื่องราวเล็กๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวจนไปถึงหัวข้อที่พูดถึงกันในระดับประเทศและระดับโลก มีเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มเด็ก ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอน เทคนิคการเรียนรู้ การวางแผนการสอน การประเมินผล นโยบายการศึกษา เป็นต้น โดยได้หยิบยกเรื่องราวทั่วไปและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานำเสนอได้อย่างรวดเร็ว อย่างการถอดโมเดลการสอนของประเทศต่างๆ ในช่วงเวลาการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือนำเรื่องที่เป็นเทรนด์ขณะนั้นมาวิเคราะห์ เช่นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือจิตวิทยาในเด็ก เรียกได้ว่าไม่เพียงแต่อัปเดตความรู้ด้านวิชาการ แต่ยังทำให้เห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงถึงมิติต่างๆ ของสังคมอีกด้วย Teachers as Leaners รายการด้านการศึกษาในรูปแบบวิดีโอที่เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ถ่ายทอดศาสตร์การสอนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีในสถาบันทางครุศึกษากับความรู้ทางการปฏิบัติในห้องเรียน จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการศึกษา ครูผู้เชี่ยวชาญการสอน และนิสิตฝึกสอน ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เข้มแข็ง เนื้อหารายการแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ รายการสากลซึ่งนำเสนอรูปแบบการสอนที่ดีจากครูในต่างประเทศ แล้วอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จะร่วมกันขยายความและต่อยอดไปถึงการนำไปประยุกต์กับบริบทของประเทศไทย และอีกส่วนเป็นรายการไทยที่บอกเล่าถึงทฤษฎีการศึกษา และตัวอย่างของการปฏิบัติการสอนและการบริหารที่ดีจากโรงเรียนต่างๆ EDUCA x eng24 สื่อวิดีโอการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก “โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์” ของสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สร้างสรรค์รายการ โดยเป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์รายการโทรทัศน์ ที่มาร่วมมือกัน เพื่อทำให้ eng24 เป็นสื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับครูและนักเรียนไทย รายการของ eng24 ประกอบด้วย eng hour สอน phonics สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 และมี eng for daily life ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันที่นำเสนอผ่านเหตุการณ์สนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการจดจำบทสนทนาได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมี eng for occupations ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ซึ่งจะได้เรียนรู้จากมืออาชีพ โดยเน้นคำศัพท์ ประโยค และวัฒนธรรมที่เกิดในชีวิตจริง เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพในอนาคตได้ EDUCA Podcast พอดแคสต์ที่มาในแนวคิด “Cafe Podcast คุยกันภาษา Cool ครู” กับการนำข่าวสารและเรื่องราวในแวดวงการศึกษาของไทยและต่างประเทศมาย่อยให้ฟังกันง่ายๆ ในเวลาไม่เกิน 5 นาที อาจดูว่าเป็นเวลาที่สั้น แต่เชื่อว่าเมื่อได้ฟังแล้วจะสามารถเปิดโลกการเรียนรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้อย่างแน่นอน เพราะ EDUCA มองเรื่องความสดใหม่ของประเด็นเป็นสำคัญ และต้องเป็นเรื่องที่ครูสามารถนำ Key Takeaway จากเรื่องราวที่ฟังไปคิดและต่อยอดกับการทำงานของตัวเองได้ เพื่อนำไปสู่การปรับตัว และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถรับฟังได้ผ่านทาง https://educathai.podbean.com EDUCA Zoom แพลตฟอร์มการสื่อสารด้านการศึกษาที่เจาะลึกประเด็นน่าสนใจและเรื่องที่ต้องขยาย กับการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ในเชิงลึกของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติที่ต่างออกไป ซึ่งครูและผู้สนใจสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างการ Live ได้ทันที จึงเหมือนได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวเลย นอกจากนั้น เพื่อรับกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 EDUCA ได้ขยับมาทำ Online Workshop ผ่าน Zoom อีกทางหนึ่ง ทั้งหมดเป็นเนื้อหาด้านการศึกษาบนแพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของ EDUCA แพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ไม่หยุดนิ่งในการหาสิ่งใหม่ๆ มาเสิร์ฟครูไทย ซึ่งหลังจากนี้จะมีกิจกรรมการสื่อสารด้านการศึกษาอื่นๆ ตามมาอีกแน่นอน!

  การปรับตัวรับสถานการณ์ใหม่ในยุคโควิด-19 เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง EDUCA เปิด 5 แกนเนื้อหาด้านการศึกษาบนแพลตฟอร์มสุดเจ๋ง! ชวนครูไทยอัปเดตความรู้การศึกษาไทย-เทศ

 2. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดงาน Open House

 3. EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout

  EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout!

 1. สำหรับคนในแวดวงการศึกษาคงรู้จักงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA จัดโดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมีครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกียวข้องกว่า 200,000 คน ด้วยจุดร่วมเดียวกัน คือ “เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้คนสามารถเตรียมตัวพร้อมรับกับความท้าทายต่างๆ แห่งอนาคต” ทาง EDUCA ได้พัฒนาการทำงาน แนวคิด และต่อยอดมาสู่การเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ รวมถึงทิศทางด้านการศึกษาให้กับครูไทยภายในเว็บเดียว คือ www.educathai.com ซึ่งมี 5 แกนเนื้อหาเด่นๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกหยิกยกมาใช้ในการสื่อสาร ไปยัง “ครู” ได้แก่ EDUCA Knowledge อัดแน่นด้วยคอนเทนต์หลากหลายประเด็นให้ได้ติดตาม ตั้งแต่เรื่องราวเล็กๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวจนไปถึงหัวข้อที่พูดถึงกันในระดับประเทศและระดับโลก มีเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มเด็ก ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอน เทคนิคการเรียนรู้ การวางแผนการสอน การประเมินผล นโยบายการศึกษา เป็นต้น โดยได้หยิบยกเรื่องราวทั่วไปและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานำเสนอได้อย่างรวดเร็ว อย่างการถอดโมเดลการสอนของประเทศต่างๆ ในช่วงเวลาการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือนำเรื่องที่เป็นเทรนด์ขณะนั้นมาวิเคราะห์ เช่นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือจิตวิทยาในเด็ก เรียกได้ว่าไม่เพียงแต่อัปเดตความรู้ด้านวิชาการ แต่ยังทำให้เห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงถึงมิติต่างๆ ของสังคมอีกด้วย Teachers as Leaners รายการด้านการศึกษาในรูปแบบวิดีโอที่เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ถ่ายทอดศาสตร์การสอนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีในสถาบันทางครุศึกษากับความรู้ทางการปฏิบัติในห้องเรียน จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการศึกษา ครูผู้เชี่ยวชาญการสอน และนิสิตฝึกสอน ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เข้มแข็ง เนื้อหารายการแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ รายการสากลซึ่งนำเสนอรูปแบบการสอนที่ดีจากครูในต่างประเทศ แล้วอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จะร่วมกันขยายความและต่อยอดไปถึงการนำไปประยุกต์กับบริบทของประเทศไทย และอีกส่วนเป็นรายการไทยที่บอกเล่าถึงทฤษฎีการศึกษา และตัวอย่างของการปฏิบัติการสอนและการบริหารที่ดีจากโรงเรียนต่างๆ EDUCA x eng24 สื่อวิดีโอการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก “โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์” ของสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สร้างสรรค์รายการ โดยเป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์รายการโทรทัศน์ ที่มาร่วมมือกัน เพื่อทำให้ eng24 เป็นสื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับครูและนักเรียนไทย รายการของ eng24 ประกอบด้วย eng hour สอน phonics สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 และมี eng for daily life ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันที่นำเสนอผ่านเหตุการณ์สนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการจดจำบทสนทนาได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมี eng for occupations ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ซึ่งจะได้เรียนรู้จากมืออาชีพ โดยเน้นคำศัพท์ ประโยค และวัฒนธรรมที่เกิดในชีวิตจริง เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพในอนาคตได้ EDUCA Podcast พอดแคสต์ที่มาในแนวคิด “Cafe Podcast คุยกันภาษา Cool ครู” กับการนำข่าวสารและเรื่องราวในแวดวงการศึกษาของไทยและต่างประเทศมาย่อยให้ฟังกันง่ายๆ ในเวลาไม่เกิน 5 นาที อาจดูว่าเป็นเวลาที่สั้น แต่เชื่อว่าเมื่อได้ฟังแล้วจะสามารถเปิดโลกการเรียนรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้อย่างแน่นอน เพราะ EDUCA มองเรื่องความสดใหม่ของประเด็นเป็นสำคัญ และต้องเป็นเรื่องที่ครูสามารถนำ Key Takeaway จากเรื่องราวที่ฟังไปคิดและต่อยอดกับการทำงานของตัวเองได้ เพื่อนำไปสู่การปรับตัว และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถรับฟังได้ผ่านทาง https://educathai.podbean.com EDUCA Zoom แพลตฟอร์มการสื่อสารด้านการศึกษาที่เจาะลึกประเด็นน่าสนใจและเรื่องที่ต้องขยาย กับการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ในเชิงลึกของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติที่ต่างออกไป ซึ่งครูและผู้สนใจสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างการ Live ได้ทันที จึงเหมือนได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวเลย นอกจากนั้น เพื่อรับกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 EDUCA ได้ขยับมาทำ Online Workshop ผ่าน Zoom อีกทางหนึ่ง ทั้งหมดเป็นเนื้อหาด้านการศึกษาบนแพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของ EDUCA แพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ไม่หยุดนิ่งในการหาสิ่งใหม่ๆ มาเสิร์ฟครูไทย ซึ่งหลังจากนี้จะมีกิจกรรมการสื่อสารด้านการศึกษาอื่นๆ ตามมาอีกแน่นอน!

  การปรับตัวรับสถานการณ์ใหม่ในยุคโควิด-19 เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง…

  2020.06.09

 2. EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout

  EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout!

  2020.04.21

 3. บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็กมัธยม ขนทัพกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตจริงช่วยเสริมความมั่นใจก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

  บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็ก…

  2020.03.20

 4. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดงาน Open House

  2019.04.29