โรงเรียนลิตเติ้ลเมเปิ้ลเนอสเซอรี่

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนลิตเติ้ล เมเปิ้ลเนอสเซอรี่ รับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1-3 ½ ปี มี 2 สาขาด้วยกัน คือ สาขาสุขุมวิท และสาขาสาทร เป็นโรงเรียนที่เน้นเรื่องการสอนสองภาษา และส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกด้าน

นโยบายด้านการศึกษา

โรงเรียนของเราไม่ใช่แค่สถานรับเลี้ยงเด็ก แต่เป็นศูนย์พัฒนาทักษะเด็กเล็กโดยเฉพาะ การสอนภาษาอังกฤษจะใช้วิธีการสอนแบบธรรมชาติซึ่งเป็นวิธีที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของการเรียนด้านภาษา การสื่อสารการโต้ตอบกับครูเจ้าของภาษาเป็นไปแบบระหว่างวัน ไม่ใช่เฉพาะชั่วโมงภาษาอังกฤษ เหล่านี้จะทำให้เด็กปรับตัวได้เร็ว เรียนรู้ในเรื่องไวยากรณ์ การฟัง การจำ การเดาความหมาย และการเลียนประโยคได้เร็วก่อนที่จะเขียนเป็น

เนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นเนอสเซอรี่สองภาษาที่เน้นการสอนแบบธรรมชาติแล้ว เรายังมุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อเตรียมความให้เด็กก่อนเข้าเรียนในชั้นอนุบาล

หลักสูตรที่ทางโรงเรียนเลือกใช้ในการสอนนั้นเป็นหลักสูตรจากประเทศแคนาดา เป็นการใช้คำถามแบบเปิดและกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะทำให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ส่งผลให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์ที่ดี

บุคลากรของโรงเรียนเปี่ยมไปด้วยทักษะ ความรู้ และความสามารถ มีจิตวิทยาสูงในการดูแลเด็กๆ ไม่ก้าวร้าว ไม่ใช้ความรุนแรงในการทำโทษเด็ก

ระบบความปลอดภัย

ในห้องเรียน

ครูผู้สอนดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิด
เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
มีการทดลองจริงในห้องเรียน เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจและจดจำได้ง่ายขึ้น
ฝึกฝนทักษะการระบายสีกับครูสอนภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา
จัดกิจกรรมในวันสำคัญ โดยเชิญผู้ปกครองอยู่ร่วมกิจกรรมกับเด็กและทางโรงเรียน

นอกห้องเรียน

จัดให้เด็กๆ ได้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากการทัศนศึกษา ได้ทั้งความสนุกและความรู้
มีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวกับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา
เด็กๆ เตรียมพร้อมมากสำหรับสงกรานต์

โรงเรียนลิตเติ้ลเมเปิ้ลเนอสเซอรี่ สาขาสุขุมวิท

ที่อยู่ 26 ซ.ทองหล่อ 25 ถ.สุขุมวิท ซ. 55 คลองตันเหนือ วัฒนา กทม 10110
โทร 02-185-0785,085-317-4317,081-398-3115
E-mail littlemaplenursery@yahoo.com
WEB http://www.littlemaplenursery.com/

โรงเรียนลิตเติ้ลเมเปิ้ลเนอสเซอรี่ สาขาสาทร

ที่อยู่ 58 ซ.สาทร 9 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทร 02-286-2772, 087-495-5490, 081-398-3115
E-mail littlemaplenursery@yahoo.com
WEB http://www.littlemaplenursery.com/

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

 1. โรงเรียนอนุบาลพุทธชาด

 2. โรงเรียนวัดมะกอก

 3. โรงเรียนซู่เอ็ง

 4. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ(เตรียมอุดมฯ)

 5. โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ

 6. โรงเรียนวัดสีชมพู

 7. โรงเรียนวัดสระเกศ

 8. โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์

 9. โรงเรียนรังสิตวิทยา

 1. สำหรับคนในแวดวงการศึกษาคงรู้จักงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA จัดโดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมีครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกียวข้องกว่า 200,000 คน ด้วยจุดร่วมเดียวกัน คือ “เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้คนสามารถเตรียมตัวพร้อมรับกับความท้าทายต่างๆ แห่งอนาคต” ทาง EDUCA ได้พัฒนาการทำงาน แนวคิด และต่อยอดมาสู่การเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ รวมถึงทิศทางด้านการศึกษาให้กับครูไทยภายในเว็บเดียว คือ www.educathai.com ซึ่งมี 5 แกนเนื้อหาเด่นๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกหยิกยกมาใช้ในการสื่อสาร ไปยัง “ครู” ได้แก่ EDUCA Knowledge อัดแน่นด้วยคอนเทนต์หลากหลายประเด็นให้ได้ติดตาม ตั้งแต่เรื่องราวเล็กๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวจนไปถึงหัวข้อที่พูดถึงกันในระดับประเทศและระดับโลก มีเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มเด็ก ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอน เทคนิคการเรียนรู้ การวางแผนการสอน การประเมินผล นโยบายการศึกษา เป็นต้น โดยได้หยิบยกเรื่องราวทั่วไปและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานำเสนอได้อย่างรวดเร็ว อย่างการถอดโมเดลการสอนของประเทศต่างๆ ในช่วงเวลาการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือนำเรื่องที่เป็นเทรนด์ขณะนั้นมาวิเคราะห์ เช่นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือจิตวิทยาในเด็ก เรียกได้ว่าไม่เพียงแต่อัปเดตความรู้ด้านวิชาการ แต่ยังทำให้เห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงถึงมิติต่างๆ ของสังคมอีกด้วย Teachers as Leaners รายการด้านการศึกษาในรูปแบบวิดีโอที่เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ถ่ายทอดศาสตร์การสอนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีในสถาบันทางครุศึกษากับความรู้ทางการปฏิบัติในห้องเรียน จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการศึกษา ครูผู้เชี่ยวชาญการสอน และนิสิตฝึกสอน ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เข้มแข็ง เนื้อหารายการแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ รายการสากลซึ่งนำเสนอรูปแบบการสอนที่ดีจากครูในต่างประเทศ แล้วอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จะร่วมกันขยายความและต่อยอดไปถึงการนำไปประยุกต์กับบริบทของประเทศไทย และอีกส่วนเป็นรายการไทยที่บอกเล่าถึงทฤษฎีการศึกษา และตัวอย่างของการปฏิบัติการสอนและการบริหารที่ดีจากโรงเรียนต่างๆ EDUCA x eng24 สื่อวิดีโอการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก “โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์” ของสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สร้างสรรค์รายการ โดยเป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์รายการโทรทัศน์ ที่มาร่วมมือกัน เพื่อทำให้ eng24 เป็นสื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับครูและนักเรียนไทย รายการของ eng24 ประกอบด้วย eng hour สอน phonics สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 และมี eng for daily life ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันที่นำเสนอผ่านเหตุการณ์สนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการจดจำบทสนทนาได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมี eng for occupations ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ซึ่งจะได้เรียนรู้จากมืออาชีพ โดยเน้นคำศัพท์ ประโยค และวัฒนธรรมที่เกิดในชีวิตจริง เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพในอนาคตได้ EDUCA Podcast พอดแคสต์ที่มาในแนวคิด “Cafe Podcast คุยกันภาษา Cool ครู” กับการนำข่าวสารและเรื่องราวในแวดวงการศึกษาของไทยและต่างประเทศมาย่อยให้ฟังกันง่ายๆ ในเวลาไม่เกิน 5 นาที อาจดูว่าเป็นเวลาที่สั้น แต่เชื่อว่าเมื่อได้ฟังแล้วจะสามารถเปิดโลกการเรียนรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้อย่างแน่นอน เพราะ EDUCA มองเรื่องความสดใหม่ของประเด็นเป็นสำคัญ และต้องเป็นเรื่องที่ครูสามารถนำ Key Takeaway จากเรื่องราวที่ฟังไปคิดและต่อยอดกับการทำงานของตัวเองได้ เพื่อนำไปสู่การปรับตัว และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถรับฟังได้ผ่านทาง https://educathai.podbean.com EDUCA Zoom แพลตฟอร์มการสื่อสารด้านการศึกษาที่เจาะลึกประเด็นน่าสนใจและเรื่องที่ต้องขยาย กับการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ในเชิงลึกของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติที่ต่างออกไป ซึ่งครูและผู้สนใจสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างการ Live ได้ทันที จึงเหมือนได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวเลย นอกจากนั้น เพื่อรับกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 EDUCA ได้ขยับมาทำ Online Workshop ผ่าน Zoom อีกทางหนึ่ง ทั้งหมดเป็นเนื้อหาด้านการศึกษาบนแพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของ EDUCA แพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ไม่หยุดนิ่งในการหาสิ่งใหม่ๆ มาเสิร์ฟครูไทย ซึ่งหลังจากนี้จะมีกิจกรรมการสื่อสารด้านการศึกษาอื่นๆ ตามมาอีกแน่นอน!

  การปรับตัวรับสถานการณ์ใหม่ในยุคโควิด-19 เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง…

  2020.06.09

 2. EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout

  EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout!

  2020.04.21

 3. บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็กมัธยม ขนทัพกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตจริงช่วยเสริมความมั่นใจก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

  บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็ก…

  2020.03.20

 4. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดงาน Open House

  2019.04.29