Building Skills for Excellence!

NIVA American International School

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติ NIVA American ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) รับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอสเซอรี่ (อายุตั้งแต่ 1-3 ปี) ไปจนถึงระดับมัธยม มีการดำเนินการในเรื่องการสอนตามหลักสูตรของอเมริกัน โดยมีโครงสร้างและการจัดโปรแกรมการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการศึกษาของประเทศไทย รวมถึงชุมชนที่เป็นนานาชาติ

ทั้งนี้ หลักสูตรของทางโรงเรียนเป็นหลักสูตรที่รวบรวมเอาสาระสำคัญด้านการเรียนรู้ของชาวเอเชียและชาวยุโรปไว้ด้วยกัน รวมถึงวิชาหลักของอเมริกา เพื่อมาตรฐานที่สูงขึ้นในตัวนักเรียนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการพัฒนาศักยภาพในตัวเองจนเป็นที่ต้องการของบริษัทชั้นนำต่างๆ

ผู้ที่สำเร็จจากโรงเรียนของเรา สามารถเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นอเมริกันหรืออังกฤษหรือหลักสูตรระดับนานาชาติอื่นๆ

ทางโรงเรียนได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ อาทิ ที่จอดรถ สระว่ายน้ำ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องประชุม สนามบาสเก็ตบอล และสนามเด็กเล่น ที่มีครูและอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดในสัดส่วน ระดับอนุบาล 1:10 ระดับประถม 1:25 และระดับมัธยม 1:27

นโยบายด้านการศึกษา

ภารกิจหลักสำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนก็คือ การให้การศึกษาและหล่อหลอมนักเรียนให้มีความพยายามและความทะเยอทะยานในการที่จะทำให้ฝันของตัวเองเป็นจริงในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ระบบความปลอดภัย

ในห้องเรียน

ภายในห้องเรียน
การเรียนการสอนของครู อาจารย์เป็นไปอย่างใกล้ชิด
เด็กๆ จะได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความเข้าใจในวิชานั้นๆ

นอกห้องเรียน

บรรยากาศบริเวณโรงเรียน
มีการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ อาทิ วันสงกรานต์
รดน้ำดำหัวผู้ปกครองในวันสงกรานต์
ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก
มีกิจกรรมวิชาการในระดับนานาชาติ
 • #ffffff
 • #f44652

ข้อความถึงผู้ปกครอง

A smooth transition to your new school.
We are happy to assist you in knowing how we can help you and your child get the best education. You can download the Fee Structure and Student Application Form below. Ifyou have any questions, you can email admissions@nivais.com or call 02-948-4605
#00c0ff

ตารางเวลาต่อวัน

7:40 เข้าแถวเคารพธงชาติ
8:00 โฮมรูม
9:45 พัก
11:45 พักกลางวันสำหรับเด็กประถม
12:00 พักกลางวันสำหรับเด็กมัธยม
** โรงเรียนอนุบาล เวลาเรียน 09.00 – 15.00 น. **

NIVA American International School

ที่อยู่ 18 Soi Phokaew 3, Yaek 11 Ladprao 101, Klong Chan Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
สัดส่วนอาจารย์ ระดับอนุบาล 1:10 / ระดับประถม 1:25 / ระดับมัธยม 1:27
โทร 02-948-4605
โทรสาร 02-948-4211
E-mail info@niva.ac.th
Facebook NIVA American International School

เกี่ยวกับ NIVA American International School

ที่อยู่ 18 Soi Phokaew 3, Yaek 11 Ladprao 101, Klong Chan Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
สัดส่วนอาจารย์ ระดับอนุบาล 1:10 / ระดับประถม 1:25 / ระดับมัธยม 1:27
โทร 02-948-4605
โทรสาร 02-948-4211
E-mail info@niva.ac.th
Web site NIVA American International School

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

 1. โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

 2. โรงเรียนบ้านทับผึ้ง

 3. โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง

 4. โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์

 5. โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้

 6. โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว

 7. โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

 8. โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย

 9. โรงเรียนบ้านหนองแขม

 1. สำหรับคนในแวดวงการศึกษาคงรู้จักงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA จัดโดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมีครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกียวข้องกว่า 200,000 คน ด้วยจุดร่วมเดียวกัน คือ “เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้คนสามารถเตรียมตัวพร้อมรับกับความท้าทายต่างๆ แห่งอนาคต” ทาง EDUCA ได้พัฒนาการทำงาน แนวคิด และต่อยอดมาสู่การเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ รวมถึงทิศทางด้านการศึกษาให้กับครูไทยภายในเว็บเดียว คือ www.educathai.com ซึ่งมี 5 แกนเนื้อหาเด่นๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกหยิกยกมาใช้ในการสื่อสาร ไปยัง “ครู” ได้แก่ EDUCA Knowledge อัดแน่นด้วยคอนเทนต์หลากหลายประเด็นให้ได้ติดตาม ตั้งแต่เรื่องราวเล็กๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวจนไปถึงหัวข้อที่พูดถึงกันในระดับประเทศและระดับโลก มีเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มเด็ก ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอน เทคนิคการเรียนรู้ การวางแผนการสอน การประเมินผล นโยบายการศึกษา เป็นต้น โดยได้หยิบยกเรื่องราวทั่วไปและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานำเสนอได้อย่างรวดเร็ว อย่างการถอดโมเดลการสอนของประเทศต่างๆ ในช่วงเวลาการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือนำเรื่องที่เป็นเทรนด์ขณะนั้นมาวิเคราะห์ เช่นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือจิตวิทยาในเด็ก เรียกได้ว่าไม่เพียงแต่อัปเดตความรู้ด้านวิชาการ แต่ยังทำให้เห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงถึงมิติต่างๆ ของสังคมอีกด้วย Teachers as Leaners รายการด้านการศึกษาในรูปแบบวิดีโอที่เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ถ่ายทอดศาสตร์การสอนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีในสถาบันทางครุศึกษากับความรู้ทางการปฏิบัติในห้องเรียน จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการศึกษา ครูผู้เชี่ยวชาญการสอน และนิสิตฝึกสอน ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เข้มแข็ง เนื้อหารายการแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ รายการสากลซึ่งนำเสนอรูปแบบการสอนที่ดีจากครูในต่างประเทศ แล้วอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จะร่วมกันขยายความและต่อยอดไปถึงการนำไปประยุกต์กับบริบทของประเทศไทย และอีกส่วนเป็นรายการไทยที่บอกเล่าถึงทฤษฎีการศึกษา และตัวอย่างของการปฏิบัติการสอนและการบริหารที่ดีจากโรงเรียนต่างๆ EDUCA x eng24 สื่อวิดีโอการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก “โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์” ของสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สร้างสรรค์รายการ โดยเป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์รายการโทรทัศน์ ที่มาร่วมมือกัน เพื่อทำให้ eng24 เป็นสื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับครูและนักเรียนไทย รายการของ eng24 ประกอบด้วย eng hour สอน phonics สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 และมี eng for daily life ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันที่นำเสนอผ่านเหตุการณ์สนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการจดจำบทสนทนาได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมี eng for occupations ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ซึ่งจะได้เรียนรู้จากมืออาชีพ โดยเน้นคำศัพท์ ประโยค และวัฒนธรรมที่เกิดในชีวิตจริง เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพในอนาคตได้ EDUCA Podcast พอดแคสต์ที่มาในแนวคิด “Cafe Podcast คุยกันภาษา Cool ครู” กับการนำข่าวสารและเรื่องราวในแวดวงการศึกษาของไทยและต่างประเทศมาย่อยให้ฟังกันง่ายๆ ในเวลาไม่เกิน 5 นาที อาจดูว่าเป็นเวลาที่สั้น แต่เชื่อว่าเมื่อได้ฟังแล้วจะสามารถเปิดโลกการเรียนรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้อย่างแน่นอน เพราะ EDUCA มองเรื่องความสดใหม่ของประเด็นเป็นสำคัญ และต้องเป็นเรื่องที่ครูสามารถนำ Key Takeaway จากเรื่องราวที่ฟังไปคิดและต่อยอดกับการทำงานของตัวเองได้ เพื่อนำไปสู่การปรับตัว และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถรับฟังได้ผ่านทาง https://educathai.podbean.com EDUCA Zoom แพลตฟอร์มการสื่อสารด้านการศึกษาที่เจาะลึกประเด็นน่าสนใจและเรื่องที่ต้องขยาย กับการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ในเชิงลึกของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติที่ต่างออกไป ซึ่งครูและผู้สนใจสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างการ Live ได้ทันที จึงเหมือนได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวเลย นอกจากนั้น เพื่อรับกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 EDUCA ได้ขยับมาทำ Online Workshop ผ่าน Zoom อีกทางหนึ่ง ทั้งหมดเป็นเนื้อหาด้านการศึกษาบนแพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของ EDUCA แพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ไม่หยุดนิ่งในการหาสิ่งใหม่ๆ มาเสิร์ฟครูไทย ซึ่งหลังจากนี้จะมีกิจกรรมการสื่อสารด้านการศึกษาอื่นๆ ตามมาอีกแน่นอน!

  การปรับตัวรับสถานการณ์ใหม่ในยุคโควิด-19 เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง…

  2020.06.09

 2. EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout

  EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout!

  2020.04.21

 3. บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็กมัธยม ขนทัพกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตจริงช่วยเสริมความมั่นใจก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

  บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็ก…

  2020.03.20

 4. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดงาน Open House

  2019.04.29