โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยนางสุดา (นครานุรักษ์) ทศานนท์ ซึ่งจบการศึกษาทางด้านปฐมวัยแบบมอนเตสเซอรี่ (Montesseri)จากประเทศอังกฤษ และได้เปิดทำการที่เขตอุรุพงษ์เรื่อยมาจนถึง ปี พ.ศ. 2532 ได้มีการเวนคืนพื้นที่เพื่อสร้างทางด่วน ทางโรงเรียนจึงได้ย้ายมาเปิดที่เขตบางเขนจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

นโยบายด้านการศึกษา

โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นหลักสูตรที่มีผลการวิจัยรับรองในเรื่องประสิทธิภาพที่ดี แล้วนำมาปรับใช้ให้เข้ากับแนวทางของโรงเรียน อาทิ การสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language และ Phonics) การใช้สื่อ Monstesserriส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ประสาทสัมผัส การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการใช้นวัตกรรมการสอนแบบโครงการ (Project)

โรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตรด้วยกัน คือ

 1. หลักสูตรปกติ การเรียนส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอังกฤษด้วยในบางคาบ
 2. หลักสูตร Intensive English เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับเด็กแบบเข้มข้น

*ทั้งสองหลักสูตร เด็กๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีนโยบายส่งเสริมในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เพื่อให้เด็กๆ มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อรองรับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบความปลอดภัย

ในห้องเรียน

เล่านิทาน เสิรมทักษะด้านการฟังและจินตนาการ
เสริมทักษะทางด้านร่างกายได้ทั้งแข็งแรงและสนุกไปในตัว
เรียนรู้การทำอาหารจากการได้ปฏิบัติจริง
ส่งเสริมให้เด็กๆ กล้าแสดงออก

นอกห้องเรียน

เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น
มุมที่เด็กๆ ไม่พลาด มุมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมได้ดีอีกมุมหนึ่ง
มีบริเวณที่กว้างขวาง เพียงพอให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน
จัดกิจกรรมพิเศษตามวันสำคัญต่างๆ
จัดทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ
มีสระว่ายน้ำให้เด็กๆ ได้เพิ่มทักษะทางด้านร่างกายให้แข็งแรงสมวัย

โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์

ที่อยู่ 2/550 ซอย พหลโยธิน40 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 02-561-2966,02-561-1492
โทรสาร 02-9401551 กด 0
E-mail Sudarukschool@hotmail.co.th
WEB http://www.sudaruk.ac.th/

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

 1. โรงเรียนคลองยางนุสรณ์

 2. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

 3. โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย

 4. โรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง)

 5. โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว

 6. โรงเรียนบ้านสระเตย

 7. โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)

 8. โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

 9. โรงเรียนคลองขวาง

 1. สำหรับคนในแวดวงการศึกษาคงรู้จักงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA จัดโดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมีครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกียวข้องกว่า 200,000 คน ด้วยจุดร่วมเดียวกัน คือ “เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้คนสามารถเตรียมตัวพร้อมรับกับความท้าทายต่างๆ แห่งอนาคต” ทาง EDUCA ได้พัฒนาการทำงาน แนวคิด และต่อยอดมาสู่การเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ รวมถึงทิศทางด้านการศึกษาให้กับครูไทยภายในเว็บเดียว คือ www.educathai.com ซึ่งมี 5 แกนเนื้อหาเด่นๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกหยิกยกมาใช้ในการสื่อสาร ไปยัง “ครู” ได้แก่ EDUCA Knowledge อัดแน่นด้วยคอนเทนต์หลากหลายประเด็นให้ได้ติดตาม ตั้งแต่เรื่องราวเล็กๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวจนไปถึงหัวข้อที่พูดถึงกันในระดับประเทศและระดับโลก มีเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มเด็ก ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอน เทคนิคการเรียนรู้ การวางแผนการสอน การประเมินผล นโยบายการศึกษา เป็นต้น โดยได้หยิบยกเรื่องราวทั่วไปและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานำเสนอได้อย่างรวดเร็ว อย่างการถอดโมเดลการสอนของประเทศต่างๆ ในช่วงเวลาการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือนำเรื่องที่เป็นเทรนด์ขณะนั้นมาวิเคราะห์ เช่นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือจิตวิทยาในเด็ก เรียกได้ว่าไม่เพียงแต่อัปเดตความรู้ด้านวิชาการ แต่ยังทำให้เห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงถึงมิติต่างๆ ของสังคมอีกด้วย Teachers as Leaners รายการด้านการศึกษาในรูปแบบวิดีโอที่เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ถ่ายทอดศาสตร์การสอนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีในสถาบันทางครุศึกษากับความรู้ทางการปฏิบัติในห้องเรียน จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการศึกษา ครูผู้เชี่ยวชาญการสอน และนิสิตฝึกสอน ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เข้มแข็ง เนื้อหารายการแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ รายการสากลซึ่งนำเสนอรูปแบบการสอนที่ดีจากครูในต่างประเทศ แล้วอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จะร่วมกันขยายความและต่อยอดไปถึงการนำไปประยุกต์กับบริบทของประเทศไทย และอีกส่วนเป็นรายการไทยที่บอกเล่าถึงทฤษฎีการศึกษา และตัวอย่างของการปฏิบัติการสอนและการบริหารที่ดีจากโรงเรียนต่างๆ EDUCA x eng24 สื่อวิดีโอการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก “โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์” ของสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สร้างสรรค์รายการ โดยเป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์รายการโทรทัศน์ ที่มาร่วมมือกัน เพื่อทำให้ eng24 เป็นสื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับครูและนักเรียนไทย รายการของ eng24 ประกอบด้วย eng hour สอน phonics สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 และมี eng for daily life ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันที่นำเสนอผ่านเหตุการณ์สนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการจดจำบทสนทนาได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมี eng for occupations ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ซึ่งจะได้เรียนรู้จากมืออาชีพ โดยเน้นคำศัพท์ ประโยค และวัฒนธรรมที่เกิดในชีวิตจริง เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพในอนาคตได้ EDUCA Podcast พอดแคสต์ที่มาในแนวคิด “Cafe Podcast คุยกันภาษา Cool ครู” กับการนำข่าวสารและเรื่องราวในแวดวงการศึกษาของไทยและต่างประเทศมาย่อยให้ฟังกันง่ายๆ ในเวลาไม่เกิน 5 นาที อาจดูว่าเป็นเวลาที่สั้น แต่เชื่อว่าเมื่อได้ฟังแล้วจะสามารถเปิดโลกการเรียนรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้อย่างแน่นอน เพราะ EDUCA มองเรื่องความสดใหม่ของประเด็นเป็นสำคัญ และต้องเป็นเรื่องที่ครูสามารถนำ Key Takeaway จากเรื่องราวที่ฟังไปคิดและต่อยอดกับการทำงานของตัวเองได้ เพื่อนำไปสู่การปรับตัว และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถรับฟังได้ผ่านทาง https://educathai.podbean.com EDUCA Zoom แพลตฟอร์มการสื่อสารด้านการศึกษาที่เจาะลึกประเด็นน่าสนใจและเรื่องที่ต้องขยาย กับการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ในเชิงลึกของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติที่ต่างออกไป ซึ่งครูและผู้สนใจสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างการ Live ได้ทันที จึงเหมือนได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวเลย นอกจากนั้น เพื่อรับกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 EDUCA ได้ขยับมาทำ Online Workshop ผ่าน Zoom อีกทางหนึ่ง ทั้งหมดเป็นเนื้อหาด้านการศึกษาบนแพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของ EDUCA แพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ไม่หยุดนิ่งในการหาสิ่งใหม่ๆ มาเสิร์ฟครูไทย ซึ่งหลังจากนี้จะมีกิจกรรมการสื่อสารด้านการศึกษาอื่นๆ ตามมาอีกแน่นอน!

  การปรับตัวรับสถานการณ์ใหม่ในยุคโควิด-19 เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง…

  2020.06.09

 2. EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout

  EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout!

  2020.04.21

 3. บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็กมัธยม ขนทัพกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตจริงช่วยเสริมความมั่นใจก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

  บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็ก…

  2020.03.20

 4. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดงาน Open House

  2019.04.29